วิธีสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ websites จาก bee websites อย่างละเอียด

กำหนดรูปแบบพร้อมชำระค่าบริการ

เลือกรูปแบบเว็บไซต์ในหน้าผลิตภัณฑ์ของเรา พร้อมเลือกรูปแบบการบริการที่ตอบสนองความต้องการของคุณ และชำระค่าบริการ

กรอกแบบฟอร์มใน google drive ให้ครบถ้วน

กรอกแบบฟอร์มและใส่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้น กรุณาตรวจสอบข้อมูล ไฟล์ภาพ ให้ถูกต้องก่อนที่คุณลูกค้าจะส่งข้อมูลมาหาเรา

ตรวจสอบและยืนยัน

เราจะติดต่อกลับเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของลูกค้าว่าทางเราได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อการสร้างเว็บไซต์ 

ส่งแบบกลับภายใน 48 ชั่วโมง

เราจะดำเนินการออกแบบตามที่ลูกค้าได้เลือกในขั้นตอนที่ 1 ใส่ข้อมูล และส่งกลับให้ท่านได้ตรวจสอบภายใน 48 ชั่วโมง 

ลูกค้าตรวจสอบและแก้ไข

ถ้าหากลูกค้าต้องการแก้ไขในส่วนของการออกแบบ ลูกค้าจะได้ สิทธิ์ในการแก้ไข ฟรี 6 ครั้ง แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการเพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

ส่งมอบไฟล์เว็บไซต์

หลังจากที่ลูกค้าพึงพอใจแล้ว เราจะส่งมอบไฟล์เว็บไซต์ทั้งหมด

ติดตั้งเว็บไซต์

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญ เนื่องจากลูกค้าต้องทำให้เว็บไซต์ออนไลน์ ลูกค้าจำเป็นต้องซื้อ domain และ hosting ลูกค้าสามารถติดตั้งด้วยตัวเองหรือให้เราติดตั้งเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การจัดการในอนาคต

ทุกเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการอัพเดตระบบการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อรักษาความปลอดภัยและเป็นปัจจุบัน ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองหรือต้องการให้เราดูแลทั้งหมด ในราคา 1,995 ต่อเดือน